By zajęcia nabrały koloru. Trzy proste ćwiczenia z użyciem karteczek samoprzylepnych

 

Najlepiej przygotuj dużo różnych kolorów karteczek. Dzięki temu będziesz mógł podzielić uczniów na drużyny bądź zlecić pracę w parach. Na zajęciach językowych dobrze jest korzystać z tych karteczek, gdyż dzięki temu dbamy zarówno o wzrokowców jaki i kinestetyków.

1.By ożywić czytanie 

Wszyscy znamy ćwiczenia z serii „Przeczytaj tekst i połącz podkreślone słowa z definicjami.” Wieje nudą, nieprawdaż?

a) Przed zajęcia rozwieś bądź przyklej definicje słów na ścianach. Możesz wykorzystać w tym celu karteczki lub umieścić definicje na większych kartkach np. A4.

b) Uczniowie pracują w parach. Każda para dostaje inny zestaw karteczek. Po przeczytaniu tekstu wypisują nowe słowa na karteczkach, a następnie starają się dopasować je do definicji rozsianych po klasie.

c) Dzięki temu że każda para ma inny kolor karteczek, na koniec możemy wyłonić zwycięzcę tj. parę która poprawnie połączyła najwięcej słów.

 

2. By powtórzyć czasowniki nieregularne bądź nowe słowa/wyrażenia

a) Podziel grupę na dwie drużyny, każdej przydziel inny kolor karteczek.

b) Poproś obydwie grupy by wspólnie zdecydowały, jakie słowa mają znaleźć się na karteczkach. Zaznacz, że mają to być słowa, które sprawiają im najwięcej trudności bądź które chcieliby zapamiętać.

c) Kiedy drużyny są gotowe, narysuj na tablicy drzewo (bez liści). Zapytaj uczniów czego na nim brakuje. Powiedz, że karteczki samoprzylepne reprezentują liście, a każdy liść to nowe słowo.

d) Osoba z pierwszej drużyny podchodzi do tablicy i przykleja słowo. Przeciwna drużyny ma minutę na ułożenia zdania poprawnego gramatycznie z danym słowem. Jeżeli im się uda, zdobywają punkt.

e) Zgadliście, wygrywa drużyna z największą ilością punktów.

3. By urozmaicić ćwiczenia gramatyczne lub leksykalne

a) Przed zajęciami napisz na karteczkach odpowiedzi do ćwiczenia, jakie planujesz zrobić na lekcji i ponaklejaj je na ścianach, drzwiach, oknach itd. Świetnie sprawdzą się tutaj ćwiczenia typu uzupełnij luki.

a) Zapisz pierwsze zdanie na tablicy np. Tom is really ……….. of his achievements. Uczniowie szybko wstają i szukają brakującego słowa. Osoba która je znajdzie, nakleja je w brakującym miejscu na tablicy.

c) Na koniec uczniowie mogą po prostu przepisać odpowiedzi do książki/zeszytu bądź, kiedy już wszystkie luki zostaną uzupełnione, poproś uczniów by zamknęli oczy. Usuń jedną karteczką po czym zapytaj uczniów, co było na niej napisane. Po usunięciu kolejnej karteczki poproś, by przypomnieli sobie obydwie odpowiedzi itd, itd.

d) Jeżeli zastosujesz się do powyższej metody, uczniowie będą mogli w końcu uzupełnić ćwiczenie z pamięci, choć oczywiście nie zwalnia nas to z obowiązku ciągłego monitorowania.